Strona główna » Pedagogika Montessori, wychowawcza i resocjalizacyjna – czym się od siebie różnią i gdzie można pracować po tych kierunkach?

Pedagogika Montessori, wychowawcza i resocjalizacyjna – czym się od siebie różnią i gdzie można pracować po tych kierunkach?

Studia pedagogiczne już od dłuższego czasu są niezwykle cenione w naszym kraju. Po studiach można znaleźć wymarzoną pracę w zawodzie nauczyciela, opiekuna dzieci, pedagoga itp. Warto dowiedzieć się, czym dokładnie różni się pedagogika Montessori od wychowawczej i resocjalizacyjnej. Przyjrzyjmy się każdej z tych opcji, dzięki czemu będzie nam łatwiej wybrać odpowiednie rozwiązanie. Gdzie znajdziemy pracę po studiach pedagogicznych? O czym warto wiedzieć?

Pedagogika Montessori

Studia z pedagogiki podjąć warto w Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych. Nauka zawsze ma sens i jest niezwykle atrakcyjna dla studentów. Faktem jest, że zajęcia w tym przypadku są prowadzone online, co daje liczne korzyści. Czym cechuje się pedagogika Montessori? Prekursorką nowoczesnej pedagogika była Maria Montessori. Najważniejsze miejsce zajmuje tutaj dziecko, które przez cały czas doświadcza podmiotowości i współpodmiotowości. Istotne jest zadbanie o zabawę i zdobywanie doświadczeń przez dzieci. Studia pedagogika online wskazują na postulat naturalnego wychowania, które uwzględnia prawa rozwoju i naturalne reakcje w zachowaniu istot żywych. Co ciekawe, nauka na tym kierunku pozwala nam dostosować wychodzenia dziecka do jego naturalnego rozwoju. Poznawanie świata w tym przypadku odbywa się nie tylko przez intelekt, lecz także przez instynkty i emocje. Po tym kierunku można pracować w pogotowiu opiekuńczym, domu małego dziecka i innych placówkach żłobkowej opieki.

Pedagogika resocjalizacyjna

Studia pedagogiczne mogą także dotyczyć pedagogiki resocjalizacyjnej. Czym odznacza się ten kierunek? Resocjalizacji są poddawane osoby, które wykazują zaburzenia w zachowaniu. Najprościej rzecz ujmując, pedagogika resocjalizacyjna jest działem specjalnej pedagogiki, która zajmuje się wychowywaniem i nauczaniem jednostek niedostosowanych społecznie. Działania polegają na przywróceniu jednostki społeczeństwu, bez konieczności izolowania. Jeśli chcemy podjąć naukę w tym kierunku, powinniśmy odznaczą się wrażliwością, empatią, cierpliwością i chęcią pomocy innym.

Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej może znaleźć pracę w domu dziecka, świetlicy socjoterapeutycznej, placówce resocjalizacyjnej, sądzie, ośrodku wsparcia rodzin, ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, czy też poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ma na celu przygotować nas do nowych obowiązków zawodowych na stanowisku wychowawca lub pedagog. Wychowawca zajmuje się organizacją i prowadzeniem zajęć wychowawczych i sprawowaniem opieki nad grupą młodzieży lub dzieci. Poza tym, nie bez znaczenia jest pomoc w nauce, wspólna zabawa, zajęcia sportowe i współpraca z opiekunami oraz instytucjami. Studia podyplomowe na tym kierunku rozwijają nasze wiedzę i umiejętności z dziedzin typu pedagogika, psychologia i metodyka. Program studiów bazuje na szerokim wachlarzu działać, które pozwalają na prowadzenie pracy w grupach i indywidualnie. Gdzie można pracować po ukończeniu studiów z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej? Absolwenci znajdują pracę w instytucjach systemu oświaty, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach wychowania pozaszkolnego, organizacjach użytku publicznego, placówkach systemu pomocy społecznej itp.

Jak widać, studia pedagogiczne dają wiele możliwości na rynku pracy. Przyszli specjaliści wybrać mogą pedagogikę opiekuńczo-wychowaczą, resocjalizacyjną lub Montessori. Proces wyboru zawsze jest kwestią indywidualną, gdyż każdy student ma inne oczekiwania pod względem przyszłej pracy. Praca z dziećmi nie jest łatwa, dlatego zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej jest bardzo ważne.

https://www.cb.szczecin.pl/kierunek-studiow/pedagogika/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.