Strona główna » Aparat słuchowy a implant słuchu – różnice

Aparat słuchowy a implant słuchu – różnice

Wada słuchu pozbawiająca komunikacji to bardzo poważna dolegliwość. Istotnym jest wówczas zastosowanie właściwie dobranego urządzenia, pozwalającego na wyjście z tej krainy ciszy. Co wybrać, aparat słuchowy czy implant? Decyzja powinna być świadoma i wsparta opinią lekarską.

Aparat słuchowy a implant słuchu – zasady działania

Aparat słuchowy jest miniaturowym, całkowicie zewnętrznym urządzeniem wspomagającym słyszenie. W zależności od modelu, wyróżnić można aparaty wewnątrzuszne i aparaty zauszne. W pierwszym przypadku cały aparat umieszczony jest w zewnętrznym przewodzie słuchowym, w drugim jedna część aparatu znajduje się na zewnątrz, za małżowiną uszną. Aparat słuchowy działa na zasadzie wzmacniania sygnałów akustycznych. Mikrofon aparatu wychwytuje dźwięki, przekształca je w sygnał elektryczny i przekazuje do wzmacniacza, gdzie ponownie zostaje on przekształcony przez głośnik w sygnał foniczny.

Implant słuchu działa poprzez stymulację dźwięku poprzez impulsy elektryczne bezpośrednio przesyłane do nerwu słuchowego. Jest metodą inwazyjną, bowiem jego najbardziej istotne elementy, jakimi są elektrody muszą zostać umieszczone w uchu wewnętrznym. To ich rolą jest pobudzenie nerwu słuchowego, skutkujące przesyłaniem sygnałów dźwiękowych do ośrodków nerwowych kory mózgowej, odpowiedzialnej za słyszalność sygnałów fonicznych.

Aparat słuchowy a implant słuchu – różnice

Różnicą pomiędzy aparatem słuchowym a implantem słuchu jest przede wszystkim mechanizm ich działania. Aparat słuchowy wzmacnia dźwięki, implant słuchu działa na zasadzie przetworzenia sygnałów dźwiękowych w impulsy elektryczne dostarczane bezpośrednio do nerwu słuchowego. Aparat słuchowy jest urządzeniem zewnętrznym, implant ślimakowy jest protezą wymagającą interwencji chirurgicznej. Istotną różnicą jest również poziom dźwięków odbieranych przy zastosowaniu aparatu słuchowego a implantu. Aparat słuchowy nie powoduje zasadniczych zaburzeń w brzmieniu odbieranych sygnałów akustycznych, są one nadal naturalne. W przypadku implantu ślimakowego, dźwięki foniczne są w znacznym stopniu przetworzone, bardziej „elektroniczne”. Ważnym jest również fakt, że wszczepienie implantu wiąże się z długotrwałą rehabilitacją słuchową, podczas gdy zastosowanie aparatów słuchowych praktycznie ich nie wymaga.

Aparat słuchowy a implant słuchu – wskazania

Wskazaniem wszczepienia implantu słuchowego jest bardzo głęboki ubytek słuchu. Sprawdzi się wówczas, gdy nie jest możliwe osiągnięcie efektów przy zastosowaniu aparatów słuchowych. Może być zastosowany u pacjentów, u których zachowane zostały tzw. resztki słuchowe, oraz wrażliwość struktur słuchowych, umożliwiające stymulację poprzez impulsy elektryczne. Decyzja o wszczepieniu implantu zawsze wiąże się z ryzykiem, że zabieg może się nie udać, a powrót do aparatu słuchowego ze względu na przeprowadzoną implantację i powstałe na jej skutek zmiany jest już niemożliwy. Zastosowanie aparatów słuchowych jest protezowaniem znacznie bezpieczniejszym, praktycznie pozbawionym ryzyka. Dopóki niedosłuch nie jest na tyle zaawansowany i aparat słuchowy daje efektywne rezultaty, wskazaniem będzie właśnie jego wybór. Przy poziomie sredniego, a często nawet dość głębokiego niedosłuchu może dać bardzo pomyślne efekty.

Reasumując, dopóki istnieje taka szansa, znacznie lepszym wyjściem będzie zastosowanie mniej inwazyjnego środka. Decyzja o protetyce implantu niech będzie zawsze ostatecznością, wówczas, gdy nie ma już innego wyboru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

10 − siedem =